قالی شویی اصیل اصفهان

متخصص در شست وشوی انواع فرش های ماشینی، دستباف، نفیس، اعلا و گل ابریشم

متخصص در شست وشوی انواع مبلمان در منزل و محل کار شما

شست وشوی انواع موکت، روفرشی، گلیم فرش، پتو و..

انواع روش شست وشو اعم ازشامپوشور، صابون شور، نانوشور و اعلاشور

http://ghalishui-asil.ir/

فهرست