قالی شویی تر و تمیز

قالی شویی تروتمیز

مدیریت : جلال مویدی

*مزایای شورسنتی (شستن سنتی) *

فرش دستباف رنگ نمی دهد،گوشت روی فرش از بین نمی رود

و طبق مراحل زیر عملیات روی فرش انجام می گیرد.

1- دو گره یا گره زدن سر ریشه های فرش

2- کرز دادن به پشت فرش

3- شستن کامل فرش

4- پرداخت روی فرش(موگیری)

5- روشور(هم خواب کردن روی فرش)

6- دارکشی(جهت صاف کردن کجی فرش)

7- رفوگری(شیرازه- چرم- ریشه کشی و…)

8- سفید کردن زمینه(مخصوص فرش کرم)

*مزایای شورسنتی (شستن سنتی) فرش ماشینی*

1- چروک نمی شود.

2- کش نمی آید.

3- شورسنتی مخصوص فرش ابریشم مصنوعی

4- شورسنتی مخصوص فرش ماکارانی- ترکی- هندی- فانتزی

*مزایای مبل شویی تروتمیز*

1- دستگاه ایتالیایی

2- مواد شوینده(فوم ایتالیایی)

3- به پارچه آسیب نمی رساند.

4- آب و آب ریزی ندارد.

5- سیستم آب کشی دارد.

6- لکه برداری به صورت حرفه ای انجام می شود.

7- شستشو در محل انجام می گیرد.

اصفهان –مقابل شماره گذاری کوی راه حق خیابان مدنی درب روبرو
031-35353535 و 09133159524