آدرس : اصفهان- سه راه سیمین- ابتدای خیابان سیمین (سهروردی)

- جنب کوچه شماره 5- فروشگاه عینک دیپلمات