ایتومتریست محمد سعید خوروش

موسسه سنجش بینایی وعینک طبی زنده رود

 

اولین مؤسسه دارای دو ایزو بین المللی در کشور

مجهز به غرفه تخصصی عینک کودک،معاینه چشم و تعیین نمره عینک

مشاوره وتجویز لنزهای طبی،ساخت عینکهای طبی با دستگاه های اتوماتیک

درمان تنبلی چشم،انحرافات غیر جراحی و سردردهای چشمی- ویژن تراپی

 

تلفن تماس : 32202141-031

اصفهان،خیابان شمس آبادی،چهارراه عباس آباد،روبروی درب اصلی بیمارستان عیسی بن مریم،موسسه سنجش بینایی وعینک طبی زنده رود

 

1490-191296