118 ایران
118 ایران

آژانس حمل و نقل

آژانس حمل و نقل


مدیریت  :    آقای بهروز آقابابایی

سرویس دهی مدارس – کارخانجات – ادارات و اردوهای تفریحی و طرف قرارداد با دانشگاه ها

تلفن های تماس :

031-33687991

موبایل :

09138303323

خمینی شهر – خیابان بسیج – جنب شیرینی فروشی شفیعی

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید