بهترین رادیولوژی دندان در اصفهان

رادیولوژی دکتر ویدا ملکی


مدیریت:دکتر ویداملکی

تصویربرداری دهان و فک و صورت

اصفهان،،خ چهارباغ بالا،خ شریعتی،خ کسایی.ساختمان نوید 1.طبقه 6.واحد 17.
03136268956.

سایت

drvidamaleki.ir

توانایی رادیوگرافی پانورامیک درتعیین مورفولوژی و موقعیت ریشه های دندان مولر سوم

چکیده

 مقدمه: بیشتر دندان های مولر سوم در نهایت نیاز به کشیدن پیدا می کنند و این دندان متنوع ترین و غیرقابل پیش بینی ترین وضعیت ریشه را در بین تمام دندان ها داراست. لذا با توجه به اهمیت تشخیص دقیق وضعیت ریشه های دندان مولر سوم قبل از اقدام به جراحی در کاهش عوارض جراحی آن هدف از این مطالعه ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص وضعیت ریشه های دندان مولر سوم می باشد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی-تحلیلی 104 دندان مولر سوم 93 نفر از افراد مراجعه کننده به منظور خارج سازی دندان عقل, از نظر تعداد ریشه ها, ارتباط ریشه ها نسبت به یک دیگر و زاویه تاج نسبت به ریشه در رادیوگرافی پانورامیک و به صورت بالینی به ترتیب با استفاده از نرم افزار romexis viewer و digimizer مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: در ارزیابی ریشه های دندان های مولر سوم صحت تفسیر رادیوگرافی پانورامیک در خصوص تعداد ریشه ها 63/27% و در بررسی چسبندگی بین ریشه ها یا عدم وجود آن 55/89% تعیین شد. هم چنین آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد بین زاویه گزارش شده در تفسیر رادیوگرافی و زاویه واقعی ارتباط معنی داری وجود دارد (0/318=r و 0/001=P). نتیجه گیری: بنابراین رادیوگرافی پانورامیک راهنمای ارزشمندی برای جراحی مولر سوم می باشد. فقط باید میزان خطای بالای آن را در خصوص جزییات مورفولوژیک مثل تعداد ریشه ها و ارتباط آن ها با هم در نظر گرفت.

0
ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید