بیمه پاسارگاد – خیابان امام خمینی

بیمه پاسارگاد – خیابان امام خمینی


مدیریت  :    مجبوراصفهانی

صدور انواع بیمه ها شامل: اتومبیل ( ثالث و بدنه ) – اتش سوزی ( مسکونی – صنعتی – غیرصنعتی – انبار) – عمر – حوادث – باربری – مسئولیت ( کارفرما در مقابل کارکنان – مشاغل صنعتی خدمات – سازندگان ابنیه و …

تلفن های تماس :

0313-3207897-3207618-09360759494

اصفهان – خ امام خمینی – روبروی بانک صادرات – شعبه ی مارچین – کوچه میلاد

Tags:
فهرست