شرکت ابودیزاین OCI – اصفهان


مدیریت  :    آقای علیرضا نیلوفری

  • نصب انواع کاغذ دیواری

  • پارکت

  • دیوار کوب

  • با گارانتی 5 ساله

تلفن های تماس :

0930771060

اصفهان – خیابان حکیم – خیابان کوچه شماره 5 – بن بست نسیم – ساختمان پارسلند – شرکت ابودیزاین OCI

فهرست