صرافی فریدون – اصفهان


مدیریت  :    آقای فریدون روشندل

فعالیت:

صرافی- خرید و فروش ارز

ساعت کاری 9 الی 14

تلفن تماس :

031-36265090

آدرس: اصفهان – خیابان توحید میانی – جنب بانک صادرات

 

کد: 910

فهرست