کاخ تالار سپید


مدیریت  :    اقای پناهی

پذیرایی مجالس

تلفن های تماس :

0313-09133143331

اصفهان – مشتاق سوم – بعد از بیمارستان شهید چمران – کاخ تالار سپید