استفاده از تخفیف

فروردین ۲۸, ۱۴۰۲
[vc_row height=”auto” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23f5f5f5%22%7D%7D”][vc_column width=”3/4″][us_separator size=”small”][us_image image=”48685″ align=”center” size=”full” link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22border-radius%22%3A%225px%22%7D%7D”][us_separator size=”small”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][us_separator size=”small”][us_carousel post_type=”product” ...
ادامه مطلب

قیمت گذاری

شهریور ۱۱, ۱۳۹۲
[vc_row height=”large” color_scheme=”alternate”][vc_column][us_pricing items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%22%2C%22type%22%3A%220%22%2C%22price%22%3A%22580000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%20%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%22%2C%22features%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%5Cn%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87%20%5Cn%D8%AF%D8%B1%D8%AC%201%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%2C%22btn_link%22%3A%22%257B%2522url%2522%253A%2522https%253A%252F%252F118iran.ir%252F%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%252F%2522%252C%2522title%2522%253A%2522%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%2522%257D%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2210px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%22%2C%22type%22%3A%221%22%2C%22price%22%3A%22700000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22features%22%3A%22%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%5Cn%D8%AF%D8%B1%D8%AC%202%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%5Cn%22%2C%22btn_text%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%2C%22btn_link%22%3A%22%257B%2522url%2522%253A%2522https%253A%252F%252F118iran.ir%252F%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%252F%2522%252C%2522title%2522%253A%2522%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%2522%257D%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2210px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%22%2C%22type%22%3A%220%22%2C%22price%22%3A%22%2010500000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%22%2C%22features%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B5%D9%86%D9%81%5Cn%D8%AF%D8%B1%D8%AC%203%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%22%2C%22btn_text%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%2C%22btn_link%22%3A%22%257B%2522url%2522%253A%2522https%253A%252F%252F118iran.ir%252F%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%252F%2522%252C%2522title%2522%253A%2522%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%2522%257D%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2210px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C%20%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%20%22%2C%22type%22%3A%220%22%2C%22price%22%3A%22%2032000000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22substring%22%3A%22%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%20%22%2C%22features%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%5Cn%D8%AF%D8%B1%D8%AC%2020%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3%5Cn%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%5Cn%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%5Cn%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%22%2C%22btn_text%22%3A%22%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%22%2C%22btn_link%22%3A%22%257B%2522url%2522%253A%2522https%253A%252F%252F118iran.ir%252F%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%252F%2522%252C%2522title%2522%253A%2522%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25AA%2520%25D8%25AF%25D8%25B1%2520%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AA%2522%257D%22%2C%22btn_style%22%3A%221%22%2C%22btn_size%22%3A%2210px%22%2C%22btn_iconpos%22%3A%22left%22%7D%5D” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23444444%22%2C%22background-color%22%3A%22rgba%2868%2C68%2C68%2C0.03%29%22%7D%7D”][vc_column_text] لینک شبکه های اجتماعی – لینک به سایت اختصاصی ...
ادامه مطلب