118 ایران

بایگانی‌های پزشکان و خدمات درمان - 118iran

آرایشگاه رضا شجاعی در اصفهان

اندوسونوگرافی در اصفهان

اندوسونوگرافی در اصفهان دکتر محسن شریفی (مدرس دانشگاه و پژوهشگر) دکتر محسن شریفی انجام اعمال تشخيصي و درماني ذيل براي اولين بار در استان اصفهان و استانهاي مجاور: 1- اندوسونوگرافي دستگاه گوارش جهت تشخيص زودرس و تعيين ميزان پيشرفت تومورهاي دستگاه گوارش و نمونه برداري از آنها 2- انتروسكپي ( اندوسكپي پيشرفته روده باريك) تشخيصي […]