کباب بریان و رستوران عشایر – اصفهان

تیر ۱۱, ۱۳۹۸

کباب بریان و رستوران عشایر – اصفهان


مدیریت  :    آقایان طباخیان – محققیان

آدرس اینستا: https://www.instagram.com/ashayerfood_esf/

آدرس سایت : https://ashayermarket.com

شعبه 1 (کباب و بریان ): اصفهان – خیابان آتشگاه

031-37719993 – 09132294640

شعبه 2 (کباب و بریان ): اصفهان – خیابان امام خمینی

09131115617

شعبه 3 (رستوران ):اصفهان – خیابان آتشگاه

031-37716534 – 031-37727888 – 09131194577

شعبه 4 (کباب و بریان) : اصفهان – خیابان نشاط

031-32207123 – 031-32207122- 09139719347

شعبه 5 (کباب و بریان) : اصفهان – کاوه – پل 25 آبان

031-34468452

شعبه 6 (کترینگ) : اصفهان – چهارباغ پایین

031-32242529 – 09131119585

شعبه 7 (رستوران ): اصفهان – جاده اصفهان شیراز – مرق

031-36548357

شعبه 8 (کباب و بریان) : اصفهان – سه راه سیمین

031-37762627 – 09133193649

شعبه 9 (کباب و بریان) : اصفهان – شیخ صدوق شمالی

031-36619191

شعبه 10 (کباب و بریان ): اصفهان

بزودیB-E-2-4-1-S-6800-$

 کباب و بریان و رستوران عشایر – اصفهان https://118iran.ir/

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.