118 ایران
118 ایران

آریا(گز و شیرینی و دسر ) – اصفهان

آریا(گز و شیرینی و دسر ) – اصفهان


مدیریت  :    سرکار خانم آریا کیا

انواع کیک – دسر – شیرینی

پذیرش انواع سفارشات مجالس

آدرس سایت :www.ARYAGAZ.com

آدرس اینستا:aryaconfenctionary

صدای مشتری:03136686865

تلفن های تماس :

031-36690032- 031-36684344- 031-36691337

اصفهان شعبه اول :خیابان هزارجریب – مقابل دانشگاه – مجتمع گز و شیرینی آریا – اصفهان

شعبه دوم :شمال شهر – بزرگراه بعثت ابتدای خیابان برازنده – مجتمع گز و شیرینی آریا – اصفهان- تلفن تماس : 031-34523931

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید