الکتروگستر – اصفهان


مدیریت:

فروش لوازم برق صنعتی و الکترونیکی

ذغال های صنعتی

محصولات نسوز

انواع لاک و رقیق کننده آلامید(آنومید)پالاژ

تلفن:

031-32332450

موبایل:

09133189153

آدرس:

اصفهان – خیابان طالقانی جنب اداره برق