بیمه پارسیان (نمایندگی هاشمی کد 530020)

 

بیمه پارسیان (نمایندگی هاشمی کد 530020)


مدیریت  :    خانم هاشمی

فعالیت :

 مشاوره وصدور انواع بیمه– اتومبیل– ثالث وبدنه – آتش سوزی– مسئولیت– مهندسی– کشتی– صدور بیمه های زندگی و مشاوره

اشخاص: عمر- حادثه – درمان– باربری

تلفن های تماس :

0313-2354114-2353971

موبایل :

09133012308-09397189139

اصفهان – پل فلزی – اول خیابان شاپور قدیم – مجتمع تجاری ملت – طبقه همکف – پلاک 220

Tags:
فهرست