رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجیان نیا


دکتر محمود حاجیان نیا

رادیولوژی و سونوگرافی و تراکم استخوان

دارای دستگاههای سونوگرافی کامل داپلر رنگی با سه بعدی و چهار بعدی

رادیولوژی دیجیتال و پانارومیک و تک دندانی

شماره های تماس :

031-32228922-32221766

اصفهان _ خیابان آمادگاه-نرسیده به فلکه فلسطین-کوچه گلدسته-جنب آزمایشگاه پارس- رادیولوژی و سونوگرافی دکتر حاجیان نیا