شرکت خدمات بیمه ای نقش جهان نوین لنجان نمایندگی بیمه آسیا کد 189


مدیریت  :    آقای سلیمیان

صدور انواع بیمه های ثالث و بدنه اتومبیل – عمر و پس انداز – مسئولیت و مهندسی آتش سوزی و درمان و غیره – پرداخت خسارت ثالث و بدنه

تلفن های تماس :

03342231717 – 03342637730 – 0312-7243267 – 03118673500- 03356254873

موبایل :

03342231777

دفترمرکزی: اصفهان – زرین شهر – خیابان شریعتی- تلفن:2231717 – 0334

دفتر فولاد شهر : اصفهان – فولادشهر – بازارکوثریال شمالی و 66 – تلفن:2637730 – 0334

دفترمحمدآباد جرقویه : بلوار امام – تلفن : 7243267- 0312

دفتر زیار : نرسیده به جاهد کشت – جنب آهن آلات قائم – تلفن : 8673500 – 0311

دفتر چرمهین : بلوار امام – تلفن : 6254873 – 0335