شرکت سرویس مدارس شاهین سپهر


مدیریت  :    رئیسی فر

مجری سرویس های دانش اموزی – اردوهای تفریحی – حوزه ها – شرکت ها – ارگانهای دولتی – غیردولتی – سرویسهای دربستی برای شهرهای دور – ورزشگاه ها – کانونها و نمایشگاهها

تلفن های تماس :

03312648885-03312648886-09132312390

اصفهان – نجف اباد – خ دلگشا – روبروی مسجد باقرالعلوم نرسیده به دبیرستان دخترانه صاحب الزمان

فهرست