شرکت فنی مهندسی هرمس نوین – اصفهان


مدیریت  :    جناب آقای فروزنده

  • ساخت تابلوهای برق

  • Psd

  • اتوماسیون خدماتی

تلفن های تماس :

95011121

موبایل :

09134116492

اصفهان – شهرک صنعتی دولت آباد – نظامیه 4 – پلاک 6 – شرکت فنی مهندسی هرمس نوین