118 ایران
118 ایران

شعبه11 کباب و بریان عشایر

شعبه 11 کباب و بریان عشایر – اصفهان


0313242

مدیریت  :    آقایان طباخیان – محققیان

آدرس اینستا: https://www.instagram.com/ashayerfood_esf/

شعبه 11 (کباب و بریان) : اصفهان – شاهین شهر

تلفن های تماس:

031-45257225شعبه 1 (کباب و بریان ): اصفهان – خیابان آتشگاه

031-37719993

شعبه 2 (کباب و بریان ): اصفهان – خیابان امام خمینی

031-33879486

شعبه 3 (رستوران ):اصفهان – خیابان آتشگاه

031-37716534

شعبه 4 (کباب و بریان) : اصفهان – خیابان نشاط

تلفن های تماس:

031-32207122

شعبه 5 (کباب و بریان) : اصفهان – کاوه – پل 25 آبان

031-34468452

شعبه 6 (کترینگ) : اصفهان – چهارباغ پایین

031-32242529

شعبه 7 (رستوران ): اصفهان – جاده اصفهان شیراز – مرق

031-36548357

شعبه 8 (کباب و بریان) : اصفهان – سه راه سیمین

031-37762627

شعبه 9 (کباب و بریان) : اصفهان – شیخ صدوق شمالی

031-36619191

شعبه 10 (کباب و بریان) : اصفهان – خیابان هشت بهشت

تلفن های تماس:

031-32666649

شعبه 11 (کباب و بریان) : اصفهان – شاهین شهر

تلفن های تماس:

031-45257225

شعبه 12 (کباب و بریان) : اصفهان – خیابان شیخ صدوق جنوبی

تلفن های تماس:

031-34047

شعبه 13 (برگر عشایر ): اصفهان-خیابان آتشگاه

031-37719468

  

 

 

 

 

شعبه چهارم کباب و بریان عشایر – اصفهان https://118iran.ir/

کد: 04

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید