118 ایران
118 ایران

شیرینی آبی –اصفهان

شیرینی آبی –اصفهان


مدیریت :آقای کلباسی

شعبه 2 :اصفهان –خیابان عسگریه –مقابل بیمارستان عسگریه –شیرینی آبی 031-32289730

شعبه 3 :اصفهان –سپاهان شهر –خیابان غدیر 031-36501894

شعبه 4 :اصفهان – خمینی شهر-میدان آزادی 031-33600038

تلفن های تماس :

36610511

موبایل :

09131698001

اصفهان –خیابان میر –مقابل داروخانه –نقش جهان –شیرینی آبی – اصفهان

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید