عطاری سید احمد محقق – اصفهان


مدیریت : آقای سید احمد محقق

فعالیت : پخش داروهای گیاهی- ادویه جات- بذری جات

تلفن های تماس :

031-32292812_031-32292811

موبایل : 09131194331

فکس : 32251236

 اصفهان – خیابان ولیعصر –کوچه 11- کوچه حسینی زادگان –عطاری سید احمدمحقق – اصفهان