فروشگاه گزعالی


مدیریت  :    آقای کرمانی قریشی

تولید و فروش انواع گز – پولکی – سوهان عسلی

تلفن های تماس :

0313-2221806

اصفهان – چهارباغ پائین – روبروی ورزشگاه تختی