مرکزآموزش علمی کاربردی تحقیق – اصفهان

مدیریت  : دکتر مجتبی متقی – دکتر فرزاد بوکایی

فعالیت :

آموزش های کوتاه مدت مهارتی

تلفن های تماس :

031-36634049-89

اصفهان – شیخ صدوق شمالی – حدفاصل چهارراه نیکبخت و شیخ مفید – نبش کوچه آسیاب(30)

فهرست