مرکز ارتوپدی فنی ایران – اصفهان


مدیریت : آقای مهندس علی نصراصفهانی
فعالیت :
ساخت اعضای مصنوعی – وسایل کمکی شامل کفش و کفی طبی – کمربند – زانوبند – مچ بند – بررسی دردهای کف پا – ساخت تخصصی ارتزها و وسایل کمکی اطفال – شنبه تا چهارشنبه 16:30 الی 20:30

توضیحات :

تلفن های تماس :
موبایل :
09901875692

فکس :

نشانی :
اصفهان – میدان آزادی – ابتدای سعادت آباد – کوچه دوم – مرکز ارتوپدی فنی ایران