مشاوره تخریب و خاک برداری حقانی – اصفهان

مشاوره تخریب و خاک برداری حقانی – اصفهان

خاکبرداری


مدیریت  :    آقای رسول حقانی

فعالیت:

مشاوره تخریب و خاک برداری ساختمان

تخریب در اسرع وقت

تراشیدن دیوارهای کناری

با بیمه همسایگان مجاور درطول تخریب

تلفن تماس :

09133110691

آدرس: اصفهان – ملکشهر- خیابان 17شهریور- کوچه شماره20مریم- کوچه امیر- آخرین خونه دست چپSS1912S

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.