گزو شیرینی ستوده – اصفهان


مدیریت  :    آقای اسماعیل ستوده

بزرگترین تولید کننده گزوپولک و نبات در منطقه توریستی جلفای اصفهان که پولک ونبات در 27 مدل می باشد و گز 13مدل شامل :گز مخصوص ترنجبینی – گزانگبینی – گزشیرخشتی – گززعفرانی – گزمعجون

در شعبه دو:در حضور شما تولید نان شیرمال داغ – انواع کیک کادوئی وشیرینی های روز – شیرینی تر وخامه ای

تلفن های تماس :

شعبه یک: 36262647-36243553-33769300-031

شعبه دو: 37860667-031

موبایل :

09133191123

فکس :

031-37860667

شعبه یک:اصفهان – چهارراه حکیم نظامی – ابتدای نظر شرقی – اصفهان

شعبه دو :اصفهان – فلکه سهروردی – بعد از ترمینال زاینده رود – اصفهان

25 دیدگاه
ارسال دیدگاه

25 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • یک کیک سفارش دادم خودکیک امدگفت به چه شکل باشه نون کیک چی باشه کم خامه یامیانه حال منم توضیحاتمابراش دادم پس فرداکه امدم ببرم ازاونی که مدنظرم بودقشنگتر وتمام مهمونام کیف کرده بودن این کارشون که خودکیک سازمیادسفارش را میگیره ازصدتاژورنال بهتره

  پاسخ
 • درسته کیک کاشون توسهروردی عالی ولی تونظرخراب کردن

  پاسخ
 • خدایش عالی بودجلوی مهمونام سرفرازم کردآقای ستوده

  پاسخ
 • من فکرمیکنم اینهابچه های اون خدابیامورزندهمون حاج اکبرکه همیشه ازشون شیرمال میگرفتیم آخه فروشندنظرشون به من گفت بچه های حاج اکبر تونظربسته بندی دارن مثل گزوپولکی نباتشون که حرف اول میزنه وانواع شکلات وشیرینی رابردن توی خیابان سیمین بعدازترمینال من که ترخامه ازنظرمیگرفتم خامه اش به سقم میچسبیدبعدکه فروشنده گفت بچه های حاجی رفتن اونجاتفاوت تجربه وشیرینی توی نظرکه فکرمیکنم همین مسخره بازی های ورثه وکنارگذاشتن کسی که تجربه ازپدرداره همین میشه شماهم شیرینی توی سیمین راتجربه کنیدواقعا فوقلعاده بود

  پاسخ
 • فقط میگم عالی عالی عالی عالی عالللللللللللللی فقط یک انتقادنمی دونم چرا شیرینی خشکشون راراه اندازی نمی کنند ازشون پرسیدم گفتند وسایل خریداری کردیم منتظر نصب گازهستیم من دلم دانمارکی ستوده که موقع پدرشون میگرفتم را میخوام میدونم هم که پسربزرگترش که من کاملا میشناسمش همون دانمارکی راشروع کرم وسط دانمارکی شون بوی عطرمیداد

  پاسخ
 • فقط نون شیرمال شون شالادوباره تونظرشروع میکردن به پخت کردن من باپسرحاجی صحبت کردم گفت درآینده نزدیک همین کارامیخوایم بکنیم آخه من ستوده ها رامخصوصا پسرحاج اکبرراکاملا میشناسم تونظرروشون قسم میخورن پس حرفشونم حرفه انشالله موفق باشدچون نام پدرشونازنده نگه داشتن

  پاسخ
 • من فقط میگم خدا رحمت کنه حاج اکبرستوده پسراش یه عکس بزرگ گذاشتن تومغازه به خداتامیبینم اشک توچشمام حلقه میزنه ولی خداراشکرمیکنم که پسرش نام وخاطرش رازنده نگه داشته دعامیکنم هیچ موقع دشمن به شادنشه

  پاسخ
 • عالی بودعصرجمعه اینقدرنون خامه ای خوردم که شام نخوردم من نمیدونم خامه راچیکارش میکنن که اینقدراین خامه خوش مزه است خدابرکتشون بده

  پاسخ
 • گزازشون گرفتم یادم به گزهای قدیم افتادبسیارعالی آدم پول میده باید چیزخوب هم بخوره من ازمظفری میگرفتم ولی الان به مظفری 2میدم به ستوده 20

  پاسخ
 • پولی دارن بایک مدل نبات ممتازاین نبات واقعا معرکه است من الان شش ماه اگه نبات ستوده نخورم حالم گرفته میشه پرزعفرانه من اول باورم نمی شدوبه مسئول اونجاگفتم اینا زغفرونه یاچیزدیگه به آرامی ومطمئن جواب دادزعفران اگه شک دارین ببرین استفاده کنیداگه خوب نبئدبیارین من ده برابرپولتون رابه شمابرمیگردونم واقعافوق است تازیه چیزدیگهم بهم گفت که بابام به مایادنداده که سرمردم کلاه بزاریم

  پاسخ
 • آره پولکی شون حرف نداره مادربزرگ من غیرازپولکی ستوده هرچی براش میخرم میکه من از50سال پیش که ازپدرشون که پولکی راباقیچی میچدن وپن میکردن تابه حال تواین پنجاه سال پولکی غیرازستوده نمیخوام مناازاحمدآبادمیکشه تونظربرایک کیلوپولکی ولی خدایش همه محصولاتشون باکیفیته اگه مشکلی داشته باشه میگن بزارکنارکه ببینیم عیبش چیه وبیارین جاش یک بسته دیگه ببرین

  پاسخ
 • من مشتری نیوشابودم تولدپسرم بودداشتم میگفتم اخه تعدادمون اونقدرنیست نیوشاهم کمتر5کیلوکیک سفارش نمیگیره دوستم گفت توکه توباغ دریاچه ای بروستوده بعدازترمینال سفارش بده گفتم میترسم آبروم بره گفت من تویک مجلس بودم کیکش تودهن آب میشد گفتم ازکجاگرفتی کیک راگفت ستوده توسیمین هم خامه اش اندازه بود رفتم سفارش دادم وقتی آوردم خونه همه کیک راخورده بودن وپی باقی اش میگشتن خیلی عالی بود میخوام اول ازگلی جون که پیشنهاددادتشکرکنم بعد ازمدیریت ستود

  پاسخ
 • سلام همین که برخوردشون بامشتری خوبه یه دنیامیرزه آدم واردمغازشون که میشه بابرخورداول فکرمیکنه امده تومغازه خودش حقاکه پسراون مردبزرگ وشریف هستند

  پاسخ
 • سلام همین که برخوردشون بامشتری خوبه یه دنیامیرزه آدم واردمغازشون که میشه بابرخورداول فکرمیکنه امده تومغازه خودش

  پاسخ
 • یاسمین واقعا کارشون عالی هست وکسی هم روقیمت هاشون ایراد بگیره من مدرسه صفورا میفرفتم حاج آقاستوده میدیدم خدارحمت شون کنه واقعا پسرهاشم خوبن مثل اینکه داداش حاج آقا بچه ها شا اذیت کرده وحق شوناخورده ولی پسربزرگ حاج آقا خیلی وارددراین کاریک مغازه زده توی سیمین سرشونم شلوغه آخرحق به حقدارمیرسه خدابزرگه

  پاسخ
 • سلام به همشهریان آخه همه چیزشون عالیه بعدم آخرکارپخت پز یک چیزی هم آخرتوی این همه جنس آخر بی کیفیت میشه ولی اینقدرمردم داروانتقادپذیر هستند که اگه زنگ زدی گفتی این جنس کیفیت نداره یاعیب داره میگن بردارین بیاین تابراتون عوض کنیم یااگه نمی رسین بزارین کنا هرموقع امدین بیارین تاماببینیم عیب کارازکجاست که ماعیب کاررادرست کنیم ولی به هرحال این مغازه ای که توسهروردی زدن واقعاجنس هاشون معرکه هست امسال شب عیددیگه سرگردون این طرف اون طرف نمیشیم حالاگزازاین بگیرشیرینی ازاون بگیر دیگه ازتوکوچه میام بیذون بهترین گزرارامیگیرم وافعا نخوچی قدیمی هابودکه چهارتا پرداره وسط اون یک نفطه است دیروزگرفتم چقدرخوشمزه بود ده چهارده مدل شیرینی براشب عیدنمایش دادن ازحالاشیرینی هم میگیرم پولکی نبات هم میگیرم شکلات هم میگیرم بعدم میرم جلوتریک آجیل فروشی هم آجیل میگرم برمیگردم خونه ولی خدابرکت بده به آقای ستوده همه جنس هاشون معرکه است وای که دوکیلوتروخامه ای رولت گرفتم تاشب همه راخورده بودیم که چفدرخوشمزه بودکدوم شیری فروشی وسط رولت گردومیریزه وسط ترهاش گردو هاموزمیریزه یکم گرون ندادولی حال کردم تاشب همه اش خورده شدولی من عمونوروزرفتم توظرف شیرینی گذاشته بودهمش که ظرف بود نصفش راهم نخوردیم توهمین فکربودم جعبه خالی رابازباله داشتم میبردم سر کوچه دیدم یک ظرف بزرگ خداوکیلی سرکوچه گذاشته بوده اندزده بودروی مارکش عمونوروذ نصف بیشتر این ظرف توش شیرینی بود گفتم جنس خوب اینجورجنس که فقط مردم به جعه اش نگاه میکنن میدونم فشنگ صدتومن پول داده بوداینجورگفتم من نصف این پول را دادم اینجوری خورده شده تازه داشتم گناه شون را هم میشستم بایدخالی جعبه رابزارم سر کوچه امامن میگم خدا بهشون برکت بده خیلی جنسشون عالی بود عاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللی

  پاسخ
 • سلام به همشهریان آخه همه چیزشون عالیه گز کیک هایی که وسط آن کرم خوشمزه میزارن توزیرزمین همون مغازه درست میکنن زولبیابامیه هم اتان دارن باقلواترک دارن اینقدرخوشمزه است شیرینی ترشون معرکه است کیک تولدشون پرگردوموزه طعم زعفران توی همه شیری هاشون هست دانمارکی واقعا همه جنس شون عالیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

  پاسخ
 • سلام به همشهریان آخه همه چیزشون عالیه

  پاسخ
 • ما ۳۵ سال هستش که خانوادگی مشتری این شیرینی فروشی هستیم ۱۸ سال هستش که من به خارج مهاجرت کردم اما هرسال که به ایران سفر میکنم باز هم نان شیرمالها و نان خامه ای ها منو به این شیرینی سرا میکشون .اگه دستور نان شیرمالشون رو داشته باشم اینجا توی خونه درست میکنم بهر حال سپاس از دست اندرکاران گرامی

  پاسخ
  • نیلوفر دهقانی
   مارس 5, 2021 9:51 ب.ظ

   سلام خدمت مدیر فروشگاه ستوده؛ بنده با توجه به دیدگاه مشتریان تصمیم گرفتم که برای سوغات، گز ستوده را انتخاب کنم بنده از فروشنده سوال هم کردم که مغزه ی داخل گز به چشم میاد با این که هزینه کردم اما بسیار سرافکنده شدم پیش کسی که به عنوان سوغات بردم اول طعم خوبی نداشت و فقط کِش میاد اگر گز حلوایی گرفته بودم خوشمزه تر بود؛ اصلا پیشنهاد خرید بهتون نمیکنم.

   پاسخ
 • عالی

  پاسخ
 • سلام برجناب حاج اسماعیل ستوده وزنده یاد حاج اکبر ستوده جناب ستوده انتقادی داشتم جسارت نشه اگه میشد برای مردم مشخص کنید که ما اشتباه ازورثه پدر پدربزرگوارتون خودتون را جداکنید که مابدونیم شیرمال راازخوتون بگیر عالی بود به جدم 2بسته شیرمال گرفتم تمام سفت وسوخته بود که خجات کشیدم بفرستم کرمانشاه برای دوستم اومدم درمغاز
  عیب رابگم وبزارم برم کاری هم به پولش نداشتم ولی مثل اینکه داداش کوچکترتون بود که من را توجیح کرد اول که این شیرمال داداش خواهرهای پدرم هست وشما ازمغازه کناری گرفتین من داداشم برای اینکه مردم بدونن این شیرمال همان شیرمال 50سال پیش پدرمه ما عکس پدرم حاج اکبرستوده که خدا بیامرزه هست راروی جعبه ها زدیم الان هم دارم چندوقته میگیم واقعا معرکه هست تازه وقتی مثلا ته جعبه دوتاش هم بخشکه تامیخری مزه شیرخشک میده

  پاسخ
 • نیلوفر دهقانی
  مارس 5, 2021 9:52 ب.ظ

  سلام خدمت مدیر فروشگاه ستوده؛ بنده با توجه به دیدگاه مشتریان تصمیم گرفتم که برای سوغات، گز ستوده را انتخاب کنم بنده از فروشنده سوال هم کردم که مغزه ی داخل گز به چشم میاد با این که هزینه کردم اما بسیار سرافکنده شدم پیش کسی که به عنوان سوغات بردم اول طعم خوبی نداشت و فقط کِش میاد اگر گز حلوایی گرفته بودم خوشمزه تر بود؛ اصلا پیشنهاد خرید بهتون نمیکنم.

  پاسخ
 • حسین سیچانی
  می 16, 2021 10:33 ب.ظ

  سلام به مدیریت ستوده اصلی ازدیدگاه خیلی هامثل این خانم محترم که عرض کردندگزگرفتن وازهمه نظرایرادداشته بنده هم گزگرفتم هم پولکی گزکه مثل خودآدامس بود وطعمی نداشت وتعجبی که داشتم الان من 17ساله پولکی میگیرم این سری هم گردی پولکی بزرگتربودهم بسیارکلفت وسفت وبعددوروزهم چسبید که برداشتم رفتم دم مغازه گفتم من دیگه توی این مغازه حق حرف زدن که دارم بعدازچندسال خرید کردم ولی فروشنده بسته هارانگاه کردوگفت مال مغازه بغل هستش گفتم مگه فرق داره گفت پسرحاجی ازبرادروخواهرهای پدرش جداشده وبه همین علت دخالت کردن درتولیدوجمع کردن پخت نان شیرمالی که 70سال درنظربدایره بوده حالاکه جداشده دوباره فرشیرمال راگذاشته سرجاش وهمون آنالیزپدرش راهم داره کارمیکنه ولی شماباید توهرفروشگاهی که برند ستوده داره عکس پدرگرامیشان زنده یادحاج اکبرستوده بالای درب ورودی یاداخل مغازه نصب شده وهمون موقع یک گزتعارف کردکه ازنظرطعم ونرمراحت هم دردهان آب شد رفتم هم گزهارااون طرف پس دادم وهم دوبسته پولکی راامدم اینطرف گرفتم بردم خیلی عالی بودولی من به همه الان میگم ازستوده دیگه خواستین خریدکنیدتوی هرمغازه ای که عکس حاجی خدابیامرزبودبریدخرید کنید چون این چندسالی هم که حاجی فوت کرده بودکاردست پسرحاجی بودولی الان که این چندنفرامدن ازبرندسوءاستفاده میکنن کارپسرحاجی راهم زیرسوال بردن الان مغازه اصلیه تونظرهمونه که فرشیرمال داخلش هست

  پاسخ
 • عالی وبی عیب مخصوصا نان شیرمال داغشون

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید