موسسه گل سرای پرشیا


مدیریت  :    آقای میرمعصومی

تولید کننده وارائه دهنده ی انواع واقسام گل و گیاه،بذر و نهال،مجری فضای سبز

تلفن های تماس :

موبایل :

09133085394 – 09133265663 – 09131163370

اصفهان – خیابان آتشگاه – خیابان قدس – مجتمع گل سرای پرشیا