118 ایران
118 ایران

گیربکس (اصفهان دورمتغیر)


مدیریت  :    آقای شهبازی

الکتروموتور و گیربکس های صنعتی

تلفن های تماس :

03133360548

موبایل :

09134127411

اصفهان – خیابان مسجد سید – روبروی تعاونی شرکت پلی اکریل

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید