صنایع چوب (مبلمان ودکوراسون منزل – اداری ) گازر سابق – اصفهان


مدیریت :آقای احدی

شماره تماس : 32333220-031

031-32338489

نشانی : اصفهان – خیابان شیخ بهائی – نرسیده به چهارراه آذر – جنب بانک سپه – صنایع چوب گازر

کد:95