آموزشگاه خیاطی وطراحی دوخت اریس-جی-اصفهان


آموزشگاه خیاطی و طراحی دوخت اریس-اصفهان

مدیریت  : خانم جباری

فعالیت:مدیریت آموزشگاه اریس افتخار این را دارد که هر ساله در دوره های تخصصی به روز دنیا در کشور ترکیه شرکت کرده و هنرجویان از آموزش این دوره ها بهره میگیرند

تلفن های تماس :

031-35218741

031-35218740

آدرس:اصفهان-خیابان جی-خیابان اریسون-یاس5-پلاک7

 

کد:98

Tags:
فهرست